Matura 2020 - aktualizacja 21.05.2020

27.5.2020

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem matur w czerwcu 2020 roku oraz ze szczegółowymi wytycznymi odnośnie organizacji egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r.

Uwaga! Uległ zmianie termin egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

MIEJSCE EGZAMINU: Budynek sekretariatu szkoły, ul. Długosza 73, Nowy Sącz;

***

*osoby, które w tym roku przystąpią do egzaminów pisemnych i zdadzą je to otrzymują świadectwo dojrzałości z zapisem przy egzaminach ustnych: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

*osoby, które nie zdadzą egzaminu w obecnym roku i będą powtarzać egzamin w przyszłym będą musiały przystąpić także do egzaminów ustnych aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

***

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* historię – lupę.

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

***

  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

  • na egzaminy należy stawić się min.45 minut przed wyznaczonym czasem ;

 

  • ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji czerwcowej : 11.08.2020r.

****

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji.

 

Egzaminy odbędą się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 08.09.2020r. (wtorek) – godz. 14.00 

Egzamin ustny - nie jest przeprowadzany.

  • ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 30.09.2020r.

Informacja dla absolwentów o opłatach za maturę

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.