Plany zajęć do końca semestru dla Szkół Policealnych

26.3.2024

Drodzy Słuchacze,

Poniżej znajdują się plany zajęć dla szkół policealnych. Plany obejmują cały semestr wiosenny luty- czerwiec.

Miejsce zajęć:

Zespół Szkół Społecznych - Splot przy ulicy Bolesława Limanowskiego 7 w Nowym Sączu

Budynek sekretariatu szkoły przy ulicy Jana Długosza 73 w Nowym Sączu .

 Obecność na zajęciach obowiązkowa.