Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w biurze i prawnymi jej aspektami, to technik administracji jest kierunkiem właśnie dla Ciebie. Ponieważ każde przedsiębiorstwo potrzebuje pracowników dbających o sprawy administracyjne, znalezienie zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym, nie powinno stanowić problemu dla absolwentów tego kierunku. Jako technik administracji na pewno zetkniesz się z duża ilością "papierkowej roboty", więc jeśli lubisz wypełnianie dokumentów i jesteś przy tym dokładny, nauka zawodu nie sprawi Ci problemu. Będziesz mieć tez możliwość kierowania zespołem pracowników i przez to rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych. W trakcie nauki poznasz również tajniki współpracy z wieloma różnymi kontrahentami. Praca w zawodzie wymaga też korzystania z wielu narzędzi i programów komputerowych, a także ciągłego aktualizowania znanych przepisów i norm prawnych. Po ukończeniu tego kierunku nie grozi ci nuda w pracy.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik administracji w szkole Żak?

Zapoznamy Cię z podstawami przedsiębiorczości oraz zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej, które dadzą Ci solidne podstawy do założenia i prowadzenia własnego biznesu, jak i przeprowadzania odpowiednich procedur w ramach pracy etatowej. Pomogą Ci w tym z pewnością podstawy statystyki. Dzięki nauce języka obcego w administracji będziesz bez trudu porozumiewać się z przełożonymi lub zagranicznymi klientami w sprawach służbowych. Nauczysz się także podstaw prawa cywilnego i źródeł prawa administracyjnego, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz koniecznej do nich dokumentacji. Będziesz znać formy działania administracji, strukturę i zadania organów administracji. Ponadto praktyczne zajęcia z dokumentacji biurowej w działalności gospodarczej, organizacji pracy biura, redagowania i przechowywania dokumentów, a także postępowania w administracji solidnie przygotują Cię do wykonywania pracy zawodowej.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68)

 

Uwaga!
Chcesz zmienić szkołę i kontynuować naukę w Żaku? Nic straconego!
Nie musisz też wyrównywać różnic programowych.
Zapytaj w najbliższym sekretariacie szkoły Żak o taką możliwość.

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2-lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik administracji

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych

 • Firmy consultingowe

 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 • Język obcy w administracji

 • Podstawy finansów publicznych

 • Podstawy prawa cywilnego

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Postępowanie w administracji

 • Podstawy statystki

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 • Dokumentacja stosunku pracy

 • Formy działania administracji

 • Źródła prawa administracyjnego

 • Struktura organów administracji

 • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

 • Organizacja pracy biura

 • Redagowanie dokumentów

 • Przechowywanie dokumentów

 • Wstęp do postępowania w administracji

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji